Malaysian Civil Service Link Setiausaha Kerajaan Negeri Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Reinventing Government Sabah.Net Masyarakat Elektronik (eMas) Education Net

 

Organisation

A Brief Note

Vision

Mission

Development Thrusts

Objectives

Strategies

Services Provided

Structure

Staff and Contact

Activities

sgCERT

RG

SUKMA IX 2002

WCDD 2001

SITC

Policies

Applications
(intranet only)

SM2

TAS

e-Cuti

e-Gazette

e-Pekeliling

iZin Keluar Negeri

iZin Kursus INSAN

iZin Hadir Seminar

Kalendar Pengarah

Reports

ITMP

OPPS

Annual Reports

Presentations

Administered Sites

Sabah.Net

eGov

Edu.Net

eMas

Des@Net

eCommerce

Strategic Resources

Partners

References

 

 
Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
(Peratus kegunaan keseluruhan yang aktif bagi September 2001: 
79.8 %)

Senarai Pengguna E-mel Yang Tidak Aktif

pemamr.i.jpan Abd Hamid Juman
pempt.ag.jpan Aminah Bakhtiar
pemptr.f.jpan Aspiah Hj Kasri
pemtop.i.jpan Chong Chin San
rekg.jpan Daisy Sylvester
pemptr.m.jpan Dulimah Intar
pemandu.d.jpan Elsibius Lojungin
pemtop.jpan Fatimah @ Anizah Hj Marjan
pemtop.l.jpan Fazleh Mohd Lais
pempt.ba.jpan Hamdan Abbas
pempt.l.jpan Hj. Awang Musa Hj. Gana
pemtop.d.jpan Irene Siyu @ Zairena
pemtop.t.jpan Irwan @ Yus Hj Dualin
pemandu.a.jpan James Gilang
pnpt.bg.jpan Jenny Tan
pemandu.b.jpan Jeoffrey Gudtak
pemamr.a.jpan Jervy Bugis
pekram.b.jpan John Anjun
pekram.d.jpan Khatijah Khamis
pemandu.jpan Lahudi Gontuong
pekram.c.jpan Lidwina Ginsawat
pnpt.ah.jpan Mahjhrin Hj Harun
pemtop.g.jpan Marcellinus Alliun
opm.jpan Marcus Aloysius
pekram.a.jpan Marcus Dick
pemptr.ae.jpan Mariana Edward
pempt.k.jpan Michael Chin Kim Hon
pempt.o.jpan Moison Yontok
pempt.au.jpan Mokjin Hj Andil
pemptr.af.jpan Muhaini Abd Fatah
pemtop.h.jpan Norali Deris
pemptr.ab.jpan Norliah Sepi
pemtop.u.jpan Pembantu Tadbir (p/o)
pemamr.b.jpan Razali Ahmad
pempt.i.jpan Robert Fong Hin Fui
pempt.ar.jpan Rosalind Chong
pemandu.c.jpan Saili Madlani
pemptr.y.jpan Salama Adin
pempt.al.jpan Sarim Kurun
pemptr.k.jpan Saripa Brahim
kkrn.b.jpan Sherlly Jimayol
pempt.ab.jpan Sofiah Dullah
pemamr.m.jpan Suhaizal Suhaibul
pempt.t.jpan Sutuh Aneh
pempt.m.jpan Vincent Mandaut
pempt.az.jpan Welnee Joykin
pemptr.jpan Zainal Hj Saibaka
 


your queue # is

 

Hit Counter

 

Copyright 2000-2003 Unit Kamajuan IT Negeri
webmaster